Undervannsdroner er en del av løsningen for å forhindre lakserømming og skader på oppdrettsanlegg

Thursday, November 11, 2021 / Bø, Vesterålen

For oppdrettere som Egil Kristoffersen og Sønner er det viktig å ta i bruk alle midler for å forhindre at ulykker oppstår på oppdrettsanleggene. Med undervannsdroner fra Blueye har de til enhver tid muligheten til å dykke under overflaten for å overvåke eller undersøke mistanke om slitasje på utstyr i merden.

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen og Sønner (EKS) var en av de aller første i Norge til å ta Blueye undervannsdroner inn i daglig drift. Eva Maria Kristoffersen, Daglig Leder ved EKS, lærte om den nye Blueye-dronen som snart kom på markedet av en tilfeldig Blueye-bruker tilbake i 2018.

Da jeg kom hjem fra Oslo sa jeg: vi skal ikke kjøpe ROV, vi skal ha noe som er mer håndterbart og som alle kan bruke, vi kjøper en undervannsdrone. - Eva Maria Kristoffersen, Daglig Leder, Egil Kristoffersen og Sønner

Siden Eva Maria bestilte en av de første undervannsdronene i 2018 har de nå en drone tilgjengelig på hvert anlegg.

Operatør på merden sjøsetter undervannsdronen
En ansatt hos Egil Kristoffersen og Sønner holder undervannsdronen. Foto: Blueye

Undervannsdroner brukes til daglige operasjoner på oppdrettsanlegget

Undervannsdronens kamera fungerer som øyner under vann, og brukes derfor flere ganger daglig, forteller Driftsleder Leif Nikolai Pedersen. Hos Egil Kristoffersen og Sønner er fiskens beste alltid i fokus, derfor bruker de dronen til både forebyggende arbeid på anlegget og til å holde et øye med fisken under ulike operasjoner fra merdekanten.

Dette bruker oppdretteren Egil Kristoffersen & Sønner undervannsdrone til:

  • Avlusningsoperasjoner. Med undervannsdroner følger de med på fisken for å sikre at den har det bra til enhver tid og at operasjoner går som planlagt.
  • Overvåke pumping av fisk inn og ut av anlegget.
  • Ved mistanke om skader på båt, som tau rundt propellen.
  • Sjekker tilstanden på nøter og fortøyninger, slik at de kan oppdage slitasje eller skader som må utbedres.
  • Trekker tau og kabler gjennom anlegget.
Blueye Pro undervannsdrone inspiserer not i en merde
Blueye Pro inspiserer utsiden av en not hos Egil Kristoffersen & Sønner. Foto: Tatt av Blueye med en Blueye X3

Undervannsdronen er viktig for oss. Den gjør arbeidet vårt enklere og vi oppdager problemer mye raskere. Den får med seg alt vi ikke kan se fra overflaten. - Malin Hempel, Lærling hos Egil Kristoffersen og Sønner

Hva gjorde de egentlig før mobile kameraer som undervannsdroner ble tilgjengelig?

Mange lurer på hvordan oppdrettere hadde kontroll på alt under overflaten før droneteknologi ble tilgjengelig for bransjen. Leif Nikolai Pedersen forteller at de enten måtte være kreative med statiske kameraer eller leie inn store arbeidsklasse ROVer med egen båt og pilot. Det var opplagt mer utfordrende å ha like god kontroll da som nå. I dag har undervannsdroner ikke bare blitt en enkel og effektiv løsning for næringen, det er også svært kostnadsbesparende.

Arbeidsklasse-ROVer er store, og blir det feil på de er det dyrt å reparere pluss at investeringskostnaden er fem-gangen. - Eva Maria Kristoffersen, Daglig Leder i Egil Kristoffersen og Sønner

Blueye X3 undervannsdrone i merden sammen med luselaseren
En Blueye X3 undervannsdrone med ekstra lys og gripearm i merden sammen med luselaser. Foto: Tatt av av Blueye med en Blueye Pro

Driftsleder Leif Nikolai forteller videre at fordelene med undervannsdroner er mange. De har for lengst glidd inn i den daglige driften og er noe alle på anleggene håndterer - dronene har blitt et vanlig verktøy i arbeidshverdagen. Når de frykter feil på anlegget, setter de ut dronen og får utbedret og avdekket eventuelle avvik raskt. Tidligere leide de inn eksterne til å gjøre disse inspeksjonene. Dersom undervannsdronens kamera viser avvik tar de direkte kontakt med servicepersonell som kan hjelpe de med å utføre jobben.

Undervannsdroner bidrar til at Egil Kristoffersen og Sønner kan være føre-var, raskt undersøke ved uhell samt overvåke utstyret sitt hyppig for å unngå skader. Ved å benytte seg av droneteknologi kan de gjøre enkle undersøkelser daglig for å ha full kontroll på det som før var ukontrollerbart for andre enn dykkere og ROV-piloter.

Mindre rømming og mindre uhell - Blueye er en del av løsningen

Store skader som hull i nøter kan føre til fiskerømming. Bare i oktober 2021 har det rømt 22.155 oppdrettslaks fra norske anlegg (kilde: Rømmingstatistikk fra Fiskeridirektoratet). Rømt oppdrettslaks som finner veien til elvene våre og gyteplassene til villaksen kan gi genetiske endringer over tid som kan være en stor trussel for bestanden.

Visjonen er og skal være null rømte laks. - Odd Emil Ingebrigtsen, tidligere Fiskeri- og Sjømatminister, sitert på fauna.no

Blueye Robotics ønsker å være en del av løsningen som sikrer minst mulig rømming av oppdrettslaks og er med på å føre bransjen i en mer bærekraftig retning. Vi er takknemlige for at undervannsdroner har funnet veien inn i bransjen og har stor tro på at hyppige inspeksjoner fungerer som forebyggende arbeid mot fiskerømming.

Person trekker opp undervannsdronen fra oppdrettsbåten
Undervannsdronen Blueye X3 trekkes opp fra oppdrettsbåten. Foto: Blueye

Vi snakker daglig med driftsledere på oppdrettsanlegg i Norge. Over flere år har vi bygget opp kunnskap og vet godt hva kundene i oppdrettsnæringen har bruk for. For oppdrettsbransjen spiller ROVens HD kamera en viktig rolle. Kameraet gir svar på hva som foregår under vannet og det løser mange utfordringer. Blueye Pro ble svært ettertraktet for oppdrettsbransjen ettersom denne modellen har et kamera som kan tiltes opp og ned, noe som gjør inspeksjonene enklere og mer detaljerte.

I juni 2021 lanserte vi en ny modell, Blueye X3 ROV. En oppgradert modell som gir muligheten til å koble til eksternt utstyr. Et etterspurt tilbehør fra spesielt oppdretterne er en gripearm. Er en uheldig og mister redskaper i merden, er de avhengig av å plukke det opp raskt for å unngå potensielle skader på nota. Dette har blitt mulig med Blueye X3.

Da vi lanserte Blueye X3 fikk vi mange tilbakemeldinger på at nå åpnet det seg nye og flere bruksområder! Det ble en ny måte å jobbe på med våre ROVer på oppdrettsanleggene. - Alexander Bergrem, Business Developement Executive i Blueye Robotics

Talk to an industry expert